Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Stworzeni do wyższych rzeczy

Stworzeni do wyższych rzeczy

Konkurs o życiu i dziełach św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kózkówny odbywał się w Zespole Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej pod hasłem: „Stworzeni do wyższych rzeczy”. Jego celem w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, było poznawanie życia i dzieł Patronów młodzieży oraz 100. rocznica śmierci bł. Karoliny (18.11.1914). Zadaniem uczniów było zinterpretować jedną z dwóch myśli św. Jana Pawła II:

1. „Św. Stanisław Kostka jest patronem trudnych dróg młodych”

2. „Bł. Karolina Kózka mówi o wielkiej godności człowieka”.

Nagrodzono 5 prac z czego 3 są literackie, natomiast 2 plastyczne.

Uczennica, która zajęła III miejsce w swojej pracy poświęconej św. Stanisławowi zachęca wszystkich młodych: „Myślę, że młody człowiek, który jest zagubiony, pochłonięty pracą, nauką czy może uzależniony znajdzie, dzięki św. Stanisławowi Kostce, który jest obok Maryi, odpowiednią drogę w życiu (…). Zachęcam każdego człowieka do gorliwej modlitwy i oddanie spraw w Jego ręce. Na pewno nie zawiedzie!”. Taką zachętę skierowała do nas Wiktoria Dziedzic z kl. II G3.

„Bł. Karolina mówi o wielkiej godności człowieka”. Tę godność Karolina Wydra z kl. IV B1 zobrazowała poprzez symbol lilii, z której wyrasta postać bł. Karoliny za co otrzymała II miejsce. Gratulujemy Karolinie i życzymy opieki Patronki.

Równocześnie II miejsce zajęła Agnieszka Leśniak z kl. III T1. W swojej pracy pisze: „Bł. Karolina zawstydza nas swoją postawą świadczenia o Chrystusie (…), przeraża ogromem swego heroizmu oraz zachwyca odwagą i męstwem. Karolina świadczy również o tej godności, jaką każdy człowiek ma również wobec Boga. Z tą świadomością oddała, swoje młode, szesnastoletnie życie, potwierdzając, iż Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”.

I miejsce zostało przyznane dwóm uczennicom. Pierwszą z nich jest Dominika Biernat z kl. II G3 za pracę plastyczną, w której ujęła jakby dwa tematy konkursowe. Obraz przedstawia szatana siłującego się z Bogiem, pierwszą tragedię człowieka, a więc grzech pierworodny w wyniku którego powstaje droga zła, narkotyków, alkoholizmu – symbole degradacji człowieka. Z drugiej strony obrazu od nieba Najświętsza Maryja Panna z Jezusem na ręku proponuje inna, lepszą drogę choć też nie wolną o cierpienia czy innego krzyża – co symbolizują kolce róż. Na rozstaju tych dróg stoi młody człowiek, dla którego św. Stanisław jest patronem różnorodnych życiowych dróg, ale także bł. Karolina w kontekście przedstawionego raju i grzechu pierwszych rodziców mówi o godności natury ludzkiej, która została podniesiona poprzez „Słowo, które stało się Ciałem”.

I miejsce przypadło także Marioli Michniowskiej z kl. II G2 za wiersze o bł. Karolinie. Jeden z nich brzmi następująco:

Jak anioł błyszcząca:
niewinna, czysta, kochająca.
To Ona wygrała z szatanem:
silna, odważna i mądra zarazem.

Była jak lilia:
delikatna, piękna, pachnąca.
Choć zraniona pamiętała,
jak ważna w życiu jest czystość:
Duszy i Ciała.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 13 listopada br. w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Limanowej-Sowlinach. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Nagrody zostały ufundowane przez Parafię w Limanowej-Sowlinach.

I miejsce:
Mariola Michniowska, k. II G2 za wiersze o bł. Karolinie
Dominika Biernat, kl. II G3/W za pracę plastyczną o trudnych drogach życia

II miejsce:
Agnieszka Leśniak, kl. III T1 za pracę literacką o bł. Karolinie
Karolina Wydra, kl. IV B1 za pracę plastyczną o bł. Karolinie

III miejsce:
Wiktoria Dziedzic, kl. II G3/W za pracę o św. Stanisławie Kostce

Skip to content