Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Krajowy sukces Consonansu

Krajowy sukces Consonansu

„Consonans” laureatem V Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej

Pod honorowym patronatem Jego Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza-Metropolity Krakowskiego, odbył się w Krakowie V Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej. Wzięło w nim udział 141 uczestników z całej Polski. Byli to indywidualni soliści, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry. Pokazali oni cały przekrój historyczny polskiej pieśni patriotycznej: od „Bogurodzicy”, przez pieśni powstańcze, czasy wojenne aż po utwory współczesne. Bardzo wysoko oceniony został reprezentujący Limanową zespół wokalno-instrumentalny „CONSONANS”, działający na co dzień w ZS Nr 1 im. J. Piłsudskiego . W swojej kategorii uzyskał najwyższą lokatę zdobywając tytuł laureata. W finale wystąpiło 27 uczestników z całego kraju. Każdy musiał przygotować pięć pieśni, w tym jedną powstałą po 1945 roku. Spośród nich Jury pod przewodnictwem prof. Rafała Marchewczyka wybierało dwie, które należało wykonać, a ich wyboru dokonywali jurorzy w momencie gdy każdy z uczestników znajdował się już na scenie. Dla „CONSONANSU” wybrano utwory „Dziś idę walczyć Mamo”, oraz „Duszo słowiańska duszo” – pieśń do słów Karola Wojtyły. Zostały one bardzo wysoko ocenione co zaowocowało tytułem laureata oraz okolicznościową statuetką ufundowaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, a także nagrodami książkowymi i pięknym obrazem.

Aby wystąpić w finale ogólnopolskim „CONSONANS” zmierzył się wcześniej aż z 54 reprezentantami całej małopolski w XII Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej, który odbył się w auli Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Krakowie. To właśnie te zwycięskie eliminacje dały zespołowi możliwość zaprezentowania się w finale krajowym. „CONSONANS” wystąpił w składzie: Karolina Curzydło, Marcelina Dudek, Justyna Król, Dawid Gąsiorek, Bartosz Matyasik, Szymon Michura, Piotr Młynarczyk i Radosław Szewczyk. Przygotowani oni zostali przez nauczyciela muzyki i wiedzy o kulturze mgr Leszka Mordarskiego. Ciekawe i oryginalne aranżacje pieśni – co podkreśliło Jury – to dzieło opiekuna i członków grupy. To nie jedyny sukces członków zespołu na arenie ogólnopolskiej w tym roku, bowiem w czerwcu solistka Karolina Curzydło wystąpiła w finale krajowym Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – kategoria- Poezja Śpiewana we Włocławku uzyskując za swój debiut wspaniałe recenzje. W 2015 roku „CONSONANS”, założony przez Prof. Ludwika Mordarskiego w 1970 r. obchodził będzie 45-lecie swego istnienia co w przypadku tego typu zespołów jest ewenementem w skali kraju. Ciekawostką jest również fakt, że w lipcu b.r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach obroniona została praca licencjacka pt. „Działalność zespołu wokalno-instrumentalnego „CONSONANS”, z Limanowej w latach 1970-2014”, napisana przez studentkę tej uczelni oraz byłą wokalistkę „CONSONANS-u”, Sylwię Zelek.
Na specjalne zaproszenie Burmistrza Limanowej Pana Władysława Biedy, 10 listopada zespół dał krótki program pieśni patriotycznych w Limanowski Domu Kultury dla mieszkańców miasta podczas programu pt. „Wyśpiewać Niepodległość”. Został on przyjęty niezwykle entuzjastycznie przez zgromadzoną publiczność co wyraziła ona w długotrwałych oklaskach.

Skip to content