Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Dzień Papieski

Dzień Papieski

“Jan Paweł II ? Papież dialogu”

Już po raz XIII obchodziliśmy Dzień Papieski. Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie naszego Zespołu Szkół Nr 1 uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym p.w. Św. Stanisława Kostki w Limanowej-Sowlinach. Dzień Papieski połączony był z Dniem Patrona IV LO naszego Zespołu Szkół Nr 1 kard. Stefanem Wyszyńskim.

W poprzedzającym Mszę Świętą programie artystycznym młodzież przybliżyła wszystkim zebranym najważniejsze daty i wydarzenia z życia tych dwóch wielkich kapłanów, wielkich Polaków urodzonych, wychowujących się i spełniających swoją posługę w tak trudnych dla Polski, Polaków i Kościoła czasach. Są to autorytety w które należy się wpatrywać i uczyć postawy patriotycznej i chrześcijańskiej. Swoimi czynami wskazują nam jak żyć, by odnaleźć sens swojego życia i powołania, by życie szanować, służyć bliźniemu i ukochać Ojczyznę. Mówić sercem i potwierdzać słowa czynami.

W programie artystycznym wystąpili uczniowie kl. III O, III C, I F/H, I OM, I G2, II F/H pod opieką ks. mgr Mariusza Sachy, mgr Marii Michury oraz mgr Leszka Mordarskiego.

Tradycyjnie w tym dniu Samorząd Uczniowski przygotował stoisko z kremówkami papieskimi rozprowadzając łącznie 200 kremówek w Budynku A i B.

Skip to content