Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej

 

Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Formy Wsparcia
dla uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej – branża turystyczno-gastronomiczna

Kursy branżowe i interdyscyplinarne dla uczniów

  • staże zawodowe dla uczniów
  • wizyty zawodoznawcze dla uczniów
  • stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe
  • dla uczniów
  • kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli
  • wyposażenie i pomoce dydaktyczne
  • dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych

Strona projektu – zapraszamy.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela – załącznik 2.doc

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia – załącznik 1.doc

Ogłoszenie o naborze.doc

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.doc

Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc

Protokół z rekrutacji 2017.doc

Regulamin uczestnictwa w projekcie.doc

Zgoda na rozpowszechnianie i utrwalenie wizerunku.doc

Skip to content