Szkoła Promująca Zdrowie

Informacje, ogłoszenia, relacje i galerie zdjęć

„Promocja zdrowia to nauka i sztuka pomagania ludziom, by zmieniali swój styl życia na sprzyjający zdrowiu”

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 • pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie;
 • zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań;
 • prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności;
 • tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników; zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników; uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej;
 • tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Idea Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła to siedlisko (miejsce, gdzie żyje, pracuje i bawi się wielu ludzi), w którym społeczność szkolna – pracownicy, uczniowie i rodzice:

 • podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego
 • uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny, zawodowy
 • zachęcają innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań poprzez otwartość i dialog, partnerstwo i współdziałanie.

Głównym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej

Aby to osiągnąć będziemy m.in.:

 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewniać sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączać edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączać do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Cel nadrzędny naszej pracy to:

„Przekonanie członków społeczności szkolnej i lokalnej, że warto inwestować we własne zdrowie, pomnażać je i traktować jako lokatę na przyszłość”.

Koordynatorki projektu:

 • mgr Agnieszka Sułkowska i mgr Dorota Żelasko

Zespół ds. promocji zdrowia:

 • mgr Dorota Żelasko – pedagog szkolny (budynek A)
 • mgr Barbara Jabłońska – pedagog szkolny (budynek B)
 • mgr Agnieszka Sułkowska – nauczyciel biologii
 • mgr Magdalena Stanik – nauczyciel j. angielskiego, opiekun Szkolnego Koła PCK
 • mgr Aneta Ptaszek – nauczyciel j. angielskiego, opiekun SU (budynek B)
 • mgr Magdalena Miśkowiec – Olejarz – nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun SU
 • mgr Halina Stach – nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun SU
 • pani Janina Marcisz – pielęgniarka szkolna
 • mgr Danuta Rosiek – nauczyciel biologii

Sprawozdania, raporty, prezentacje, pliki do wglądu i do pobrania:

Rok szkolny 2014/2015

Sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu “Szkoła Promująca Zdrowie” w roku szkolnym 2014/2015

Prezentacja “Szkoła Promująca Zdrowie”

Prezentacja “Zdrowa żywność”

Prezentacja “X Międzyszkolny Konkurs Prozdrowotny”

Prezentacja “Racjonalne odżywianie”

Rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu “Szkoła Promująca Zdrowie” II półrocze r. szk. 2015/2016

Sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu “Szkoła Promująca Zdrowie” I półrocze r. szk. 2015/2016

Plan działań w zakresie realizacji projektu “Szkoła Promująca Zdrowie” na rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2016/2017

Sprawozdanie z działań podjętych w zakresie realizacji projektu “Szkoła Promująca Zdrowie” w roku szkolnym 2016/2017 w I półroczu

Plan działań w zakresie realizacji projektu “Szkoła Promująca Zdrowie” na rok szkolny 2016/2017

Bezpieczne wakacje 2016

Prezentacja “Autoewaluacja Projektu Szkoła Promująca Zdrowie 2016/2017”

Sprawozdanie za II półrocze roku szkolnego 2016/2017

Rok szkolny 2017/2018

2roczne-sprawozdanie-z-podjetych-dzialan-w-ramach-programu-szpz-1

Plan działań na rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

Co kryje w sobie pstrąg?

Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczniowie klasy 2c, członkowie szkolnej grupy Apetyt na zdrowie razem ze swoją nauczycielką biologii, panią Agnieszką Sułkowską, w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie. Na stoły […]