Szkoła Promująca Zdrowie

Informacje, ogłoszenia, relacje i galerie zdjęć

„Promocja zdrowia to nauka i sztuka pomagania ludziom, by zmieniali swój styl życia na sprzyjający zdrowiu”

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 • pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie;
 • zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań;
 • prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności;
 • tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników; zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników; uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej;
 • tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Idea Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła to siedlisko (miejsce, gdzie żyje, pracuje i bawi się wielu ludzi), w którym społeczność szkolna – pracownicy, uczniowie i rodzice:

 • podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego
 • uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny, zawodowy
 • zachęcają innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań poprzez otwartość i dialog, partnerstwo i współdziałanie.

Głównym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej

Aby to osiągnąć będziemy m.in.:

 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewniać sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączać edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączać do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Cel nadrzędny naszej pracy to:

„Przekonanie członków społeczności szkolnej i lokalnej, że warto inwestować we własne zdrowie, pomnażać je i traktować jako lokatę na przyszłość”.

Koordynatorki projektu:

mgr Agnieszka Sułkowska i mgr Dorota Żelasko

Zespół ds. promocji zdrowia:

mgr Agnieszka Sułkowska – nauczyciel biologii i wychowania fizycznego, koordynator projektu SzPZ

mgr Dorota Żelasko – pedagog szkolny, koordynator projektu SzPZ

mgr Danuta Rosiek – nauczyciel biologii i chemii, koordynator projektu SzPZ w latach 2014-2017

mgr Barbara Jabłońska – pedagog szkolny

mgr Magdalena Stanik – nauczyciel j. angielskiego

mgr Magdalena Miśkowiec – Olejarz – nauczyciel wychowania fizycznego, 

mgr Halina Stach – nauczyciel wychowania fizycznego, 

pani Janina Marcisz – pielęgniarka szkolna

mgr Katarzyna Bogacz-Sularz – opiekun SU

mgr Elżbieta Bogacz – opiekun SU

Sprawozdania, raporty, prezentacje, pliki do wglądu i do pobrania:

 

Rok szkolny 2014/2015

Sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie” w roku szkolnym 2014/2015

Prezentacja „Szkoła Promująca Zdrowie”

Prezentacja „Zdrowa żywność”

Prezentacja „X Międzyszkolny Konkurs Prozdrowotny”

Prezentacja „Racjonalne odżywianie”

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2014/06/pierwsza-pomoc-przedmedyczna/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2014/06/swiatowy-dzien-bez-tytoniu/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2014/06/przystanek-ekonom/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2014/06/konferencja-szokz/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2014/04/w-zieleni-spokoj-radosc-i-zdrowie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2014/11/dzien-odpoczynku-dla-zszarganych-nerwow/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2014/10/wizyta-zawodoznawcza/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2014/10/szkolne-swieto-drzewa/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2014/10/biologia-inaczej/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2014/10/wspomnienia-z-praktyk/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2014/10/konkurs-mam-zawod-mam-fantazje/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/01/najnowsze-rozwiazania-w-gastronomii/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2014/12/podsumowanie-akcji-su/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2014/12/miedzynarodowe-targi-wyposazenia-hoteli-i-gastronomii/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/05/podsumowanie-wizyty-zawodoznawczej/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/04/sukces-naszego-ucznia-w-i-ogolnopolskim-konkursie-dla-szkol-gastronomicznych/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/04/podsumowanie-konkursu-prozdrowotnego/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/04/dzien-otwarty-w-zespole-szkol-nr-1/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/06/nietypowa-lekcja-biologii/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/06/zajecia-praktyczne-w-terenie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/06/w-krainie-buka/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/06/nie-pale/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/06/wizyta-zawodoznawcza-uczniow-technikum-zywienia-i-uslug-gastronomicznych/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/06/dzien-dziecka-w-zmiacej/

 

Rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie” II półrocze r. szk. 2015/2016

Sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie” I półrocze r. szk. 2015/2016

Plan działań w zakresie realizacji projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” na rok szkolny 2015/2016

 

Działania w roku 2015/2016:

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/11/z-zycia-internatu-6/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/11/kolejny-sukces-limanowskiego-gastronoma/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/11/pokaz-udzielania-pierwszej-pomocy-resuscytacji/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/10/bicie-rekordu-resuscytacji-uczniow-naszej-szkoly/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/10/z-zycia-internatu-7/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/10/zajecia-edukacyjne-w-poradni-k-szpitala-powiatowego-w-limanowej/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/09/wycieczka-na-wegry/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/09/cwiczebna-ewakuacja-budynku-szkoly-alarm-pozarowy/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/12/z-zycia-internatu-5/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/11/swieto-zawodow-2015/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/11/spotkanie-z-przedsiebiorca-karczma-matras/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2015/11/zajecia-edukacyjne-w-laboratorium-sciekow-i-wody-2/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/02/warsztaty-baristyczne-w-hotelu-perla-poludnia-w-rytrze-dla-laureatow-i-powiatowego-konkursu-zawodowy-gps/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/02/co-kryje-w-sobie-pstrag/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/02/kulinarny-przeglad-mieczakow-w-2c/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/04/spotkanie-z-dyrektorem-i-szefem-kuchni-hotelu-heron/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/04/zdrowie-to-twoj-skarb/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/04/spotkanie-z-panem-wieslawem-jindraczkiem/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/03/wycieczka-zawodoznawcza/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/03/kolejne-sukcesy-uczniow-z-gastronoma/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/03/z-zycia-internatu/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/06/aktualnosci-pedagoga-2015-2016/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/05/z-zycia-internatu-3/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/05/sukces-naszych-uczniow/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/04/podsumowanie-wycieczki-zawodoznawczej/

 

Rok szkolny 2016/2017

Sprawozdanie z działań podjętych w zakresie realizacji projektu “Szkoła Promująca Zdrowie” w roku szkolnym 2016/2017 w I półroczu

Plan działań w zakresie realizacji projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” na rok szkolny 2016/2017

Bezpieczne wakacje 2016

Prezentacja „Autoewaluacja Projektu Szkoła Promująca Zdrowie 2016/2017”

Sprawozdanie za II półrocze roku szkolnego 2016/2017

 

Działania w roku 2016/2017:

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/12/gora-serc-dla-malutkiej-blanki/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/12/kiedy-czlowiek-umiera/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/11/wyklady-z-biologii/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/10/z-zycia-internatu-2/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/10/europejski-dzien-przywracania-czynnosci-serca/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/03/zwyciestwo-gastronoma/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/03/dzien-bezpiecznego-internetu/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/03/finalowa-gala-ii-powiatowego-konkursu-zawodowy-gps-edycji-2016-2017/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/01/czy-noca-wszyscy-spia/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2016/12/z-zycia-internatu-grudzien-2016/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/03/powiatowe-targi-edukacyjne-i-dzien-otwarty-w-zespole-szkol-nr-1/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/03/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/03/zaproszenie-do-heron-live-hotel-dla-laureatow-ii-powiatowego-konkursu-zawodowy-gps/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/03/wazny-temat/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/05/wycieczka-zawodoznawcza-weterynarzy/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/04/szlakiem-promocji-zdrowia/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/04/podsumowanie-x-miedzyszkolnego-konkursu-prozdrowotnego/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/04/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej-etap-miejsko-gminny-powiatowy/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/06/sukces-sportowcow-ekonoma/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/06/zajecia-edukacyjne-w-laboratorium-sciekow-i-wody/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/06/sukces-projektu/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/06/wyroznienie-za-szczegolne-zaangazowanie-w-kampanie-niebieska-wstazka/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/06/limanowski-glos-profilaktyki/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/06/sukces-naszych-sportowcow-2/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/06/zyj-zdrowo/

 

Rok szkolny 2017/2018

2roczne-sprawozdanie-z-podjetych-dzialan-w-ramach-programu-szpz-1

Plan działań na rok szkolny 2017/2018

Działania podjęte w roku szkolnym 2017/18:

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/10/i-ty-mozesz-uratowac-zycie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/10/sprzatanie-swiata-2017/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/10/konkurs-o-korzystaniu-z-internetu/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/11/zostan-wolontariuszem/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/11/ii-miejsce-w-quizie-kulinarnym/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/10/sukces-naszych-sportowcow/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/11/razem-przeciw-przemocy/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/11/bezpieczny-powiat-limanowski/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/12/powiatowy-konkurs-wiedzy-o-aids/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/11/otrzymalismy-certyfikat/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/12/limanowska-liga-futsalu/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/12/powiatowy-turniej-pierwszej-pomocy/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/12/swiatowy-dzien-walki-z-aids-2017/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/12/spektakl-profilaktyczny-pt-przeszlosc/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2017/12/prelekcja-dla-rodzicow/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/01/rozowa-wstazeczka-spotkanie-profilaktyczne-na-temat-profilaktyki-raka-piersi/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/01/swiateczna-paczka-dla-przyjaciol/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/01/jezeli-masz-apetyt-na/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/01/kiermasz-charytatywny-dla-oli/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/01/rusza-kolejna-edycja-konkursu-prozdrowotnego/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/01/akcja-mikolajkowa-dla-pacjentow-z-prokocimia/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/01/pelen-energii-i-usmiechu-kurs-salsy-dla-kazdego/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/01/olimpiada-wiedzy-o-zywieniu-i-zywnosci/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/01/noc-biologow-w-krakowie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/01/odpowiedzialnosc-karna-nieletnich/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/02/feryjny-turniej-pilki-siatkowej/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/02/wypoczywaj-zdrowo-i-bezpiecznie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/02/dni-bezpiecznego-internetu/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/03/ekonom-na-podium-w-futsalu/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/03/nej-futsal-ekonom/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/03/dzien-otwarty-szkoly-juz-za-nami/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/03/7626/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/03/uwaga-glosowanie-rozpoczete/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/04/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej-2/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/04/podsumowanie-xi-miedzyszkolnego-konkursu-prozdrowotnego-zdrowie-to-twoj-skarb/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/04/swiatowy-dzien-zdrowia/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/04/zatancz-z-nami-salse/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/04/zrodlo-wody-pitnej-dostepne-w-szkole/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/04/sukcesy-w-zawodach-sportowych/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/04/profilaktyka-inaczej/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/05/zaproszenie-na-limanowski-glos-profilaktyki/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/06/z-wizyta-w-gospodarstwach-rolnych/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/05/szkolenie-o-azbescie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/05/powiatowe-mistrzostwa-w-pilce-noznej/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/05/uczniowie-zespolu-szkol-nr-1-na-jubileuszu-w-limanowskim-domu-pomocy-spolecznej/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/05/dzien-sportu-i-profilaktyki/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/06/mistrzostwo-wojewodztwa-w-pilce-noznej/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/06/wedrowki-szlakami-papieskimi/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/06/limanowski-glos-profilaktyki-2/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/06/szkolny-dzien/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/06/bezpieczne-wakacje-2018/

Rok szkolny 2018/2019

Sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu “Szkoła Promująca Zdrowie” w roku szkolnym 2018.2019

Działania podjęte w roku szkolnym 2018/19:

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/09/sukces-sportowy-rafala-sulkowskiego/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/09/aktywna-jesien-w-ekonomie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/09/miejsca-na-podium-w-kolarskiej-rywalizacji/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/ruszaja-wizyty-zawodoznawcze/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/golcow-2018/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/10465/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/wszyscy-obywatele-swiata-moga-uratowac-zycie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/niezwykly-gosc-w-naszej-szkole/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/sprzatanie-swiata-2018/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/wycieczka-w-bieszczady/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/mam-zawod-mam-fantazje-zakaski-bankietowe/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/rola-ksztalcenia-w-zyciu-czlowieka/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/swieto-drzewa-2018/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/dbajmy-o-czyste-powietrze/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/warto-sie-uczyc-aby-realizowac-swoje-pasje/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/nasz-biegacz-kolejny-raz-na-podium/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/10/ii-miejsce-naszej-uczennicy-w-konkursie-gastronomicznym/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/11/11470/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/12/szlachetna-paczka/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/12/limanowska-liga-futsalu-2/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/11/nasze-pilkarki-najlepsze-w-powiecie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/11/zostan-wolontariuszem-2/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/11/olimpiada-zwolnieni-z-teorii/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/12/co-kryje-w-sobie-pstrag-2/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/12/limanowski-bieg-mikolajkowy/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/12/11699/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/12/zawody-plywackie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/12/lider-szkoly-promujacej-bezpieczenstwo/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/12/cyberprzemoc-niszczy-zawstydza-zastrasza/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2018/12/limanowska-ekstraklasa-futsalu/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/01/warsztaty-na-uniwersytecie-rolniczym/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/01/bezpieczne-ferie-list-glownego-inspektora-sanitarnego-i-komendanta-glownego-policji/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/01/program-profilaktyczny-rob-to-co-kochasz-podsumowanie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/01/bezpieczne-ferie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/01/razem-na-swieta-i-jeszcze-dluzej/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/02/dzien-bezpiecznego-internetu-2/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/02/spotkanie-z-dietetykiem/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/01/zdrowie-to-twoj-skarb-kolejna-edycja-konkursu-prozdrowotnego/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/02/kolejny-sukces-naszych-koszykarek/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/02/bezpieczenstwo-w-gorach-spotkanie-z-przedstawicielami-gopr/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/02/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej-3/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/02/szkola-promujaca-bezpieczenstwo/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/03/kolejne-podium-dla-uczniow-technikum-gastronomicznego/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/03/ekonom-jest-eko/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/03/nasza-szkola-promuje-zdrowie-na-dniach-otwartych/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/03/spotkanie-z-dyrektorem-szpitala-powiatowego-w-limanowej/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/03/glosowanie-na-najlepsza-prace-plastyczna-w-xii-miedzyszkolnym-konkursie-prozdrowotnym-zdrowie-to-twoj-skarb/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/04/zdrowie-dla-wszystkich/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/04/mistrzowskie-warsztaty-cookpad-dla-gastronoma/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/04/profilaktyka-inaczej-wizyta-w-zk-i-soik/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/04/pomoc-dla-ani/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/04/naukowe-warsztaty-weekendowe-na-uniwersytecie-rolniczym-w-krakowie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/04/sukces-na-okregowej-xliii-olimpiadzie-wiedzy-i-umiejetnosci-rolniczej/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/04/podsumowanie-xii-miedzyszkolnego-konkursu-prozdrowotnegozdrowie-to-twoj-skarb/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/05/dzien-sportu-profilaktyki-i-jezykow-obcych/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/05/smaki-regionalnej-kuchni/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/05/kolejne-zwyciestwo-naszych-pilkarzy/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/06/spotkanie-z-fizjoterapeuta/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/06/sukces-lucji-wardegi-na-olimpiadzie-wiedzy-i-umiejetnosci-rolniczych/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/05/zajecia-w-sadzie-rejonowym-w-limanowej-w-ramach-edukacji-prawnej/

 

Rok szkolny 2019/2020

Za cel obraliśmy sobie zaangażowanie do współpracy nowych partnerów np.:

 • Ośrodek Terapii ,,Wsparcie”- w celu organizacji zajęć z dogoterapii,
 • Grupę ,,Misevi” Polska- warsztaty w udzielaniu I pomocy przedmedycznej,
 • Psychiatrę dziecięcego- organizacja zajęć dla uczniów i nauczycieli na temat zdrowia psychicznego,

– Propagując pozytywne formy spędzenia czasu wolnego planujemy zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych o nowe koła zainteresowań w tym Grupę Turystyczna oraz Orkiestrę Dętą.

– Zgłosiliśmy szkołę do udziału w nowych programach profilaktycznych zainicjowanych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczna w Limanowej np.

 • program profilaktyki zakażeń HBV i HCV pt: ,, Podstępne WZW” ,
 • wojewódzki program profilaktyki raka szyjki macicy „Wybierz Życie, Pierwszy krok”
 • program profilaktyki HIV/AIDS,
 • program profilaktyki zachorowania na czerniaka pt: „Znamię ! Znam je?”,
 • kontynuujemy ogólnopolski program profilaktyczny  z zakresu przeciwdziałania stosowania środków psychoaktywnych ,,ARS czyli jak dbać o miłość”,

– Planujemy organizację Dnia Sportu i Profilaktyki, przy zaangażowaniu nowych partnerów do współpracy.

– Zaplanowaliśmy wymianę filtrów w ogólnodostępnym źródełku wody pitnej, a także dalszy remont sanitariatów.

– Planujemy dalszą modernizację monitoringu wizyjnego w miarę możliwości finansowych.

 

Działania podjęte w roku szkolnym 2019/2020

Sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu “Szkoła Promująca Zdrowie” w roku szkolnym 2019.2020

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/10/zawody-rowerowe/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/10/wizyta-zawodoznawcza-1wp/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/10/biegi-przelajowe/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/10/ruszyla-nowa-infolinia/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/10/powiatowy-konkurs-wiedzy-o-ochronie-przyrody-sukces-naszych-uczennic/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/10/malopolska-licealiada-mlodziezy/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/10/wszyscy-obywatele-moga-uratowac-zycie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/10/zagrozenia-zwiazane-z-e-papierosami-men-i-gis-ostrzegaja/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/10/odpowiedzialni-za-siebie-i-innych/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/12/skt-ekonom-na-jarmarku-bozonarodzeniowym-w-wiedniu/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/12/xii-ogolnopolski-turniej-wiedzy-psychologicznej/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/11/powiatowa-licealiada-mlodziezy/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/11/swiatowy-dzien-aids/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/11/koszykarki-z-ekonoma-najlepsze-w-powiecie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/12/razem-na-swieta/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/12/ekonom-mistrzem-powiatu/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/12/ekonom-wicemistrzem-halowej-licealiady-w-pilce-noznej/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/12/dobro-ma-moc-konkurs-plastyczny/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/12/powiatowy-konkurs-wiedz-o-aids/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2019/12/14342/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/01/olimpiada-wiedzy-o-zywieniu-i-zywnosci-2019-2020/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/02/dzien-bezpiecznego-internetu-2020/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/01/wypoczywaj-zdrowo-i-bezpiecznie-2/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/01/xxxv-olimpiada-wiedzy-ekologicznej/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/03/uwaga-konkurs/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/03/14802/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/02/sukces-koszykarek-w-nowym-saczu/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/02/warsztaty-urbanistyczne/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/02/nasze-koszykarki-znow-najlepsze-w-powiecie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/02/julka-brawo/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/03/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej-4/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/03/kolejne-zrodla-wody-pitnej-w-szkole/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/03/koronawirus-o-czym-warto-wiedziec/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/03/konkurs-dla-najlepszych-krwiodawcow/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/03/jak-sobie-radzic-podczas-kwarantanny-porady-szkolnego-psychologa/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/03/cwicz-i-zostan-w-domu/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/03/xxi-malopolski-konkurs-szkol-gastronomicznych/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2020/04/nauka-w-domu/

 

Rok szkolny 2020/2021

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/146876849_1721780051308451_449834245787168864_n.pdf/%C5%9AWIATOWY-DZIE%C5%83-WALKI-Z-RAKIEM-2021.pdf?_nc_cat=103&ccb=3&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=6La4FPwgnroAX-UlNwb&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=8e8d046c90ee103aa5cd8bed99819170&oe=60304803&dl=1

https://www.facebook.com/Wuefiaki-w-Ekonomie-104350441206630/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/03/swiatowy-dzien-poezji/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/03/xxii-malopolski-konkurs-szkol-gastronomicznych-nasze-uczennice-na-podium/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/03/wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-ekologicznego-eko-planeta-2/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/03/sukcesy-naszych-uczennic-w-konkursie-filozoficznym/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/03/konkurs-gastronomiczny-wiosna-na-talerzu/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/03/bo-rodzina-jest-najwazniejsza/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/04/22-kwietnia-dzien-ziemi/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/04/finalistki-ogolnopolskiej-olimpiady-wiedzy-o-rodzinie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/05/wyniki-konkursow-geograficznych/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/05/podsumowanie-szkolnego-konkursu-gastronomicznego/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/05/nowe-pracownie-w-naszej-szkole/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/05/swiatowy-dzien-bez-tytoniu-31-maja/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/06/w-strone-swiatla-i-w-strone-ciemnosci-uczniowie-i-nauczyciele-18-szkol-srednich-z-malopolski-podsumowali-projekt-mlodzimalopolanie/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/10/pazdziernik-miesiacem-profilaktyki-raka-piersi/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/12/17780/

 

Rok szkolny 2021/2022

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/10/pazdziernik-miesiacem-profilaktyki-raka-piersi/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2021/12/17780/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2022/02/dzien-bezpiecznego-internetu-4/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2022/02/18124/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2022/03/szkolny-konkurs-przyrodniczy-proekologiczny-2022/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2022/03/dzien-bezpiecznego-internetu-5/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2022/03/dbajmy-o-srodowisko/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2022/03/odwroc-negatywy-podsumowanie-kampanii/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2022/04/swiatowy-dzien-zdrowia-2/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2022/04/spotkanie-z-arkadiuszem-zbozieniem/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2022/04/wyniki-szkolnego-konkursu-przyrodniczego-proekologicznego/

https://www.zsnr1.limanowa.pl/2022/06/dzien-sportu-i-profilaktyki-podsumowanie/

sprawozdanie1 SPZdrowie

Limanowski Głos Profilaktyki

28 maja odbył się Limanowski Głos Profilaktyki organizowany przez  Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczą w Limanowej oraz Powiat Limanowski. Wydarzenie skierowane było do młodzieży szkół ponadpodstawowych, a swoją tematyką nawiązywało do […]

II miejsce w konkursie o Tarczę Szkoły z Życiem

Pragniemy poinformować, iż nasza szkoła zajęła II miejsce w konkursie organizowanym przez Fundację DKMS w województwie małopolskim o Tarczę Szkoły z Życiem. Misją tej organizacji jest znalezienie dawcy dla każdego […]

Warsztaty i wykłady – podsumowanie

Jak co roku w naszej szkole realizujemy założenia Programu Wychowawczo-  Profilaktycznego, który opiera się na identyfikacji problemów oraz wszechstronnej diagnozie środowiska szkolnego i potrzeb rozwojowych uczniów. Uzupełnieniem systematycznie prowadzonych przez […]

Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. W czasach pandemii, zanieczyszczonej planety, nasilających się chorób, takich jak rak, astma, choroby serca, podczas Światowego Dnia Zdrowia 2022, WHO skupiło globalną uwagę […]

1 grudnia, z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia, obchodzony jest jako Światowy Dzień  AIDS. Dlatego chcemy przypomnieć Wam, że wirus HIV jest cały czas aktywny. Znajomość faktów umożliwia zabezpieczenie przed zarażeniem, […]

Październik – miesiącem profilaktyki raka piersi

Październik to miesiąc profilaktyki raka piersi, który jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem wśród kobiet zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nasza szkoła odpowiedziała na apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w […]

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacje

Informujemy, że Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat limanowski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną,  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu […]

Bezpieczne wakacje

Wakacje to czas radości i odpoczynku. Należy jednak pamiętać o tym, że pandemia koronawirusa nie skończyła się. Okres wakacji nie powinien być czasem, kiedy zapomnimy o tym zagrożeniu. To od […]

Skip to content