ODiDZ

Informacje, ogłoszenia, relacje i galerie zdjęć

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – jednostka organizacyjna powołana do prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

ODiDZ w ZSNr1 prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach:

  • kucharz
  • sprzedawca
  • murarz-tynkarz
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych

Harmonogram na rok szkolny 2018-2019

Plan dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych na rok szkolny 2018/2019     Kształcenie zawodowe w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla pracowników młodocianych uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Branżowych Szkołach I Stopnia […]