Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym dotyczącym niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück pt. W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej na jeden z podanych poniżej tematów:

 1. Plastyczna interpretacja wiersza poetek obozowych z KL Ravensbrück.
 2. Plastyczna interpretacja fragmentu prozy poobozowej KL Ravensbrück.
 3. Portret jednej z więźniarek KL Ravensbrück.

Do każdej pracy należy dołączyć fragment utworu (wiersz lub proza) będącego inspiracją do powstania pracy plastycznej wraz z tytułem i autorem lub imię i nazwisko osoby przedstawionej na portrecie wraz z krótką informacją na temat tej osoby.

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje nauczyciel plastyki, pani Anna Golonka.

Termin: do 20 marca 2023 roku.

Regulamin i karta zgłoszeń oraz informacje o konkursie dostępne są na stronie  https://spklodne.szkolnastrona.pl

Proponowane materiały do wykorzystania:

 1. Brzosko-Mędryk D., Mury w Ravensbrück, MAW 1979.
 2. Chrostowska G., Jakby minęło już wszystko, oprac. A. L. Gzella, Lublin 2002. (wybór poezji i biografia poetki)
 3. Kiedrzyńska W., Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965.
 4. Kiedrzyńska W., Pannenkowa I., Sulińska E., Ravensbrück. Wiersze obozowe. Wciąż stoję w ogniu, Warszawa 1961.
 5. Półtawska W., I boję się snów, Częstochowa 2012.
 6. Półtawska W., Stare rachunki, Częstochowa 2009.
 7. Półtawska W., Z prądem i pod prąd, Częstochowa 2013.
 8. Smoleń K., Aby świat się dowiedział…: nielegalne dokumenty z obozu w Ravensbrück, Oświęcim 1980.
 9. Wińska U., Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Gdańsk 1985.
 10. Wińska U., Więzi. Losy więźniarek z Ravensbrück, Gdańsk 1992.
 11. Maria Rutkowska-Kurcyusz, Kamyki Dawida. Wspomnienia, Katowice 2005.
 12. Lanckorońska K., Wspomnienia wojenne, Kraków 2017.
 13. Helm S., Kobiety z Ravensbrück. Życie i śmierć w hitlerowskim obozie koncentracyjnym dla kobiet, Warszawa 2017.
 14. Zaborek D., Czesałam ciepłe króliki: rozmowa z Alicją Gawlikowską Świerczyńską, Wołowiec 2014.
 15. Gierczak A., Serca niezagasłe (wspomnienia więźniarek z Ravensbrück), Warszawa 1979.
 16. Strona internetowa stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück: http://www.rodzinaravensbruck.pl/
 17. Inne opracowania dotyczące tematyki konkursu
Skip to content