Kursy zewnętrzne w ramach projektu: „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim…”

Kursy zewnętrzne w ramach projektu: „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim…”

Uczniowie naszej szkoły w ramach projektu: Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”, mogli skorzystać z wielu kursów prowadzonych przez firmy zewnętrzne.

Młodzież z klas IV, ucząca się w zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych w I semestrze roku szkolnego: 2022/2023 uczestniczyła w następujących kursach:

– Operator maszyn do robót ziemnych – koparki, koparko-ładowarki, ładowarki,

– Operator wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgiem oraz wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem tzw. ładowarki teleskopowej,

– Operator zagęszczarki i ubijarki,

– Operator agregatów tynkarskich,

oraz kursie na temat: ,,Jak założyć własną działalność gospodarczą związaną z branżą budowlaną?’’

Każdy z tych kursów wymagał od uczniów dużego zaangażowania i poświęcenia swojego wolnego czasu. Młodzież musiała opanować obszerny zakres materiału związany z daną dziedziną; obsługą i budową urządzeń. Przyszli operatorzy maszyn budowlanych  dojeżdżali na place manewrowe, a tam podczas zajęć praktycznych ćwiczyli bezpośrednio na adekwatnym sprzęcie, często  w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Uczniowie wykazali się dużą pracowitością, tak organizując swój czas,  aby pogodzić wszystkie obowiązki, w tym przygotowania do egzaminu zawodowego i egzaminu maturalnego. Wszystkim kursantom gratulujemy wytrwałości, zaangażowania i systematyczności. Z pewnością wiedza, doświadczenie oraz zdobyte certyfikaty pomogą im odnaleźć swoją ścieżkę kariery, zaś posiadane legitymacje UDT zwiększą atrakcyjność na rynku pracy.
W II semestrze na uczniów czekają jeszcze dwa kursy prowadzone przez ośrodki szkoleniowe: Operatora wózka widłowego oraz F– gazy.

Dziękujemy wszystkim firmom zewnętrznym za przygotowanie naszych uczniów do zdobycia uprawnień kwalifikacyjnych.

Skip to content