Warsztaty i wykłady – podsumowanie

Warsztaty i wykłady – podsumowanie

Jak co roku w naszej szkole realizujemy założenia Programu Wychowawczo-  Profilaktycznego, który opiera się na identyfikacji problemów oraz wszechstronnej diagnozie środowiska szkolnego i potrzeb rozwojowych uczniów. Uzupełnieniem systematycznie prowadzonych przez naszych nauczycieli oddziaływań profilaktycznych jest korzystanie z pomocy zaproszonych specjalistów z danej dziedziny.

Głównym celem organizowania na terenie szkoły licznych warsztatów i wykładów jest uświadamianie zagrożeń i zapobieganie zachowaniom ryzykownym naszych uczniów.

Podsumowując minione miesiące, na terenie szkoły odbyły się zajęcia o następującej tematyce:

– cyberbezpieczeństwo, zagrożenia w sieci, w jaki sposób skutecznie weryfikować treści publikowane w Internecie i mediach społecznościach – prowadzone przez panią Elżbietę Rokitę z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Limanowej – udział wzięło 6 klas,

– ratownictwo medyczne oraz ćwiczenia praktyczne w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej – prowadzone przez Auto Moto Klub w Limanowej w ramach realizacji projektu Starostwa Powiatowego w Limanowej pn. „Bezpieczny powiat limanowski”- udział wzięły 2 klasy,

– odpowiedzialność karna nieletnich, zasady bezpieczeństwa, unikanie zagrożeń – przeprowadzone przez panią Iwonę Pawlik i pana Dariusza Cibę z Zespołu ds. nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – udział wzięli uczniowie klas 1,

– skutki stosowania substancji psychoaktywnych – prowadzone przez pana Roberta Bretnera, policjanta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w ramach realizacji projektu Starostwa Powiatowego w Limanowej pn. „Bezpieczny powiat limanowski”, udział wzięły 4 klasy,

– radzenie sobie ze stresem i emocjami – prowadzone przez panią Joannę Kuźniacką, psychologa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, udział wzięło 9 klas.

Wszystkie prelekcje koordynowali specjaliści szkolnego Zespołu psychologiczno- pedagogicznego, którzy również prowadzili zajęcia z naszymi uczniami dotyczące m.in. diagnozy i integracji klas pierwszych, metod skutecznego uczenia się, asertywności, ochrony zdrowia psychicznego oraz uwrażliwienia na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy zaproszonym prelegentom za przeprowadzenie fachowych zajęć. Mamy nadzieję, że wdrożone działania podniosły świadomość uczniów naszej szkoły na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa oraz pokazały skuteczne metody zapobiegania im.

Skip to content