Limanowska Akademia Młodego Technika

Limanowska Akademia Młodego Technika

 

 

Szanowni Państwo,

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży stojącej przed wyborem nowej szkoły, zaprasza uczniów klas VIII szkoły podstawowej zainteresowanych kształceniem zawodowym w technikum lub branżowej szkole I stopnia do udziału w warsztatach pt.: „Limanowska Akademia Młodego Technika”.

  Warsztaty odbędą się 30.05.2022 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego, ul. Piłsudskiego 81 w Limanowej o godz. 10.00. Udział w warsztatach pomoże uczniom w wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia oraz poszerzy ich zainteresowania zawodowe z danej branży.

           Dokonując zgłoszenia uczestników należy wziąć pod uwagę następującą procedurę rekrutacyjną:

 • szkoła może wytypować po jednej osobie z klasy do każdej branży              (1 osoba x 8 branż = maksymalnie 8 osób z klasy),
 • wychowawca/opiekun wysyła kartę zgłoszenia na adres lamt.zsnr1@gmail.com

 

Rekrutacja zostaje uruchomiona 12.05.2022 r. o godz. 8:00. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje data wpływu karty zgłoszenia.

 • koordynator projektu – nauczyciel Elżbieta Kita – potwierdza listę zakwalifikowanych osób.

 

Warunki uczestnictwa:

 • zakwalifikowany uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  i upublicznienie wizerunku,
 • uczestnik warsztatów dostarcza zgodę na przetwarzanie danych osobowych najpóźniej
  w dniu warsztatów (wzór do pobrania na stronie zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl
  w zakładce Limanowska Akademia Młodego Technika).

 

Uwaga!

Zajęcia prowadzone są w pracowniach kształcenia zawodowego, które muszą spełniać odpowiednie normy i przepisy BHP, dlatego też ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Program warsztatów 30.05.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.

            Zgłoszenia uczniów należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: lamt.zsnr1@gmail.com przesyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową od 12.05.2022 r. godz. 8.00 do 20.05.2022 r.  do godz. 15.00 (karta w załączniku). Data i godzina wpływu karty zgłoszenia decyduje o zakwalifikowaniu na warsztaty.

            Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl w zakładce Limanowska Akademia Młodego Technika oraz u nauczyciela Pani  Elżbiety Kity – tel. 665 571 791 lub mailowo – adres jw.

            Uprzejmie prosimy o zainteresowanie młodzieży kończącej naukę w Państwa Szkole powyższymi warsztatami.

Skip to content