21 marca – Światowy Dzień Poezji

21 marca – Światowy Dzień Poezji

„Nie­któ­rzy –
czy­li nie wszy­scy.
Na­wet nie więk­szość wszyst­kich ale mniej­szość.
Nie li­cząc szkół, gdzie się musi,
i sa­mych po­etów,
bę­dzie tych osób chy­ba dwie na ty­siąc.”
[…] 

„Niektórzy lubią poezję” Wisława Szymborska 

 

21 marca, pierwszego dnia wiosny, od 1999 roku obchodzimy również Światowy Dzień Poezji.
Celem tego, ustanowionego przez UNESCO dnia, jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.

Drodzy uczniowie, czytajcie wiersze, nie tylko 21 marca, ale przez cały rok. Na pewno każdy z Was znajdzie taki wiersz, takiego poetę, którego pokocha albo chociaż polubi.

Zapraszamy w dniach od 21 – 25 marca na Tydzień Poezji do biblioteki.
Będziesz mógł:

  • wylosować cytat z wiersza i sprawdzić czy znasz autora?
  • zabrać wiersz do domu,
  • rozwiązać quiz o poezji.

Skip to content