Język polski łatwy nie jest – zapraszamy do konkursów

Język polski łatwy nie jest – zapraszamy do konkursów

W dniach od 21 do 25 lutego 2022r. każdy może włączyć się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego biorąc udział w przygotowanych przez bibliotekę szkolną różnych konkursach.

Święto to ustanowione zostało przez UNESCO 17 listopada 1999 r. i obchodzone jest co roku 21 lutego. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji właśnie 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Skip to content