Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Ruszył nabór do „REGIONALNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO” STYPENDIA DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW

Ruszył nabór do „REGIONALNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO” STYPENDIA DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW

Województwo Małopolskie: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,oraz  Departament Edukacji  informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022, w ramach  projektu „Regionalny Program Stypendialny”.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego, lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze.

Termin składania wniosków: od  28.10.2021 r. do 26.11.2021 r.

Szczegóły pod linkiem:

https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-wspolfinansowany-ze-srodkow-ue/20212022

Skip to content