Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Turnus dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników

Turnus dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników

 

 

INFORMACJA DLA DYREKCJI SZKÓŁ – KIERUJĄCYCH UCZNIÓW NA TURNUS DOKSZŁAŁCANIA TEORETYCZNEGO DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW.

 

Turnus dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników:

 1. Przed wysłaniem do internatu uczniów – odbywających turnus dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników – należy spełnić następujące wymagania:

-przesłać na adres mailowy (sekretariat@zsnr1.limanowa.pl ) Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej prośbę o przyjęcie uczniów do internatu, w której muszą się znajdować poniższe informacje:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • data i miejsce urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania ucznia,
 • pełna nazwa zawodu oraz stopień,
 • pełna nazwa szkoły kierującej.

 Prosimy również o upewnienie się, czy internat dysponuje odpowiednią ilością miejsc dla uczniów.

 1. W roku szkolnym 2021/2022 w internacie obowiązują następujące opłaty (dot. uczniów, którzy odbywają turnus dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników):
 • opłata stała – 50 zł/miesiąc,
 • całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)- 20 zł/ dzień,
 • opieka w internacie – 280 zł.

 

W razie jakichkolwiek pytań –  prosimy o kontakt telefoniczny.

sekretariat: 018 33 71 760  wew. 220,
internat: 0183371832 wew. 233 lub 231

 

Turnus dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników:

W dniu przyjazdu do internatu – na turnus dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników – uczeń powinien posiadać:

 • ksero skierowania na turnus dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników,
 • wypełnione dokumenty (Podanie o przyjęcie do internatu, Arkusz osobowy, Oświadczenia rodziców, Deklarację rodziców, Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej),
 • poszwę, poszewkę i prześcieradło, ręcznik,
 • kosmetyki do higieny osobistej, papier toaletowy,
 • kubek, talerz, sztućce,
 • obuwie zastępcze.

 

Informacje o płatnościach

1).

W  Internacie Zespołu Szkól Nr1 obowiązuje opłata stała w wysokości 50 zł,

wpłatę należy dokonywać  do 10 – go każdego miesiąca

na  nr konta: 14 8804 0000 0000 0019 2000 0002,

w tytule przelewu wpisując:

dany miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka.

Nazwa odbiorcy to Zespól Szkól Nr 1 w Limanowej.

Za zwłokę zostaną naliczone odsetki.

 

2).

Codzienna stawka żywieniowa  w tym roku szkolnym wynosi 20zł za dzień razy ilość dni pobytu wychowanka w internacie.

wpłatę należy dokonywać  do 10 – go każdego miesiąca

Pieniądze za wyżywienie wpłacacie Państwo na numer konta :

PKO BP 46 1020 3453 0000 8102 0103 4594

Nazwa odbiorcy: FGPHU Jackówka Zdzisław Puch Limanowa,

podając w tytule  przelewu – nazwę danego miesiąca za który są wpłacane pieniądze oraz imię i nazwisko dziecka.

Skip to content