Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Edukacja prawna – darmowe materiały edukacyjne

Edukacja prawna – darmowe materiały edukacyjne

Informujemy, że Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat limanowski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzi również edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy oraz zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez instytucje:

e-poradniki z zakresu najważniejszych zagadnień, z którymi spotykają się wykonawcy udzielający świadczeń w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, tj.: prawo spadkowe, prawo pracownicze, prawo rodzinne i zadłużenia)

wideoporadniki to kilkuminutowe, profesjonalne filmiki, z różnych zakresów tematyczych: Mały ZUS dla przedsiębiorców, Przestępstwo a wykroczenie, Upadłość konsumencka, Uprawnienia
samotnego rodzica, Zajęcia komornicze, Gwarancja a rękojmia.

Wideoporadniki zawierają miniwykład i kazus.

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-limanowski/

Ponadto na dedykowanej podstronie projektowej można znaleźć pozostałe materiały wyprodukowane w ramach edukacji prawnej, tj: plakat, e-plansze dot. systemu NPP, NPO i M, animacyjne filmiki edukacyjne (z zakresu mediacji, cyberprzemocy i praw konsumenckich) oraz
edukacyjno-promocyjny spot wideo promujący dostęp do nieodpłatnych świadczeń.

Skip to content