Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Dzień Papieski i Dzień Patrona Szkoły #Szkoła Pamięta

Dzień Papieski  i  Dzień Patrona Szkoły #Szkoła Pamięta

18 października, jak co roku w naszej szkole, był obchodzony Dzień Papieski i Dzień Patrona Szkoły- kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Hasłem tegorocznego, XXI Dnia Papieskiego były słowa z pamiętnej homilii programowej Jana Pawła II wygłoszonej 22 października 1978 w Watykanie: ,,…Nie lękajcie się…”

Jan Paweł II zachęcał przez cały pontyfikat do odwagi w otwieraniu granic państw, systemów ekonomicznych, politycznych…,w otwieraniu serc i reakcję na krzywdę drugiego człowieka, poniżanie jego godności, niesprawiedliwość.

Nie byłoby niezłomności Jana Pawła II w głoszeniu miłości bliźniego, gdyby nie przykład życia, wsparcie kardynała Stefana Wyszyńskiego- przyjaciela i mistrza przyszłego papieża.

Kardynał Stefan Wyszyński- prymas tysiąclecia przewodzący Kościołowi polskiemu w tak trudnych czasach komunizmu wykazywał się wielką determinacją w jednoczeniu Polaków, odwagą w głoszeniu prawdy i sprzeciwie wobec ograniczania wolności człowieka

Ci wybitni Polacy swoim życiem, postawą nauką przekazują aktualne treści konieczne w życiu młodego człowieka XXI wieku. Dzisiaj potrzeba myślącym, wrażliwym ludziom odwagi, dlatego słowa Jana Pawła II będące hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego należy sobie powtarzać, aby dawały siłę…

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji

 

 

Skip to content