Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie z wykorzystaniem Branżowych Symulacji Biznesowych.

Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie z wykorzystaniem Branżowych Symulacji Biznesowych.

Zespół Szkól Nr 1 w Limanowej im. J. Piłsudskiego  uczestniczy w projekcie: Branżowe Symulacje biznesowe Revas – wirtualny biznes.
Jedna z drużyn brała udział w ogólnopolskich rozgrywkach menedżerskich dotyczących działalności Fitness Clubu. Jako jeden z nielicznych, zespół naszej szkoły był w tej tematyce reprezentantem powiatu limanowskiego. Ekipa reprezentująca nasz Zespół Szkół pracowała pod opieką pani Joanny Kozłowskiej.

 Z kolei,  w pierwszym etapie rozgrywek, na przełomie  kwietnia i maja 2021 roku w swojej kategorii,  uczniowie z klasy 3T2 technikum budowlanego w składzie: Jerzy Pachut, Kamil Smoleń, Jakub Ryś przeszli 8 rund,  uzyskując  wysokie 2 miejsce. Gratulujemy!!!

W ramach symulacji uczestnicy podejmują realne decyzje biznesowe, zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem i  doświadczając biznesu . Tworzą m.in.: stanowiska pracy, zatrudniają pracowników, określają wynagrodzenia, kupują sprzęt, inwestują w reklamę tradycyjną oraz internetową, ustalając ceny. Symulację szkolną ukończyli uczniowie z klasy pierwszej technikum hotelarskiego , trzeciej technikum gastronomicznego, oraz trzeciej technikum budowlanego; brali udział aktywny udział w tworzeniu firm w wirtualnym środowisku. Symulacja pogłębiła wiedzę dotyczącą zakładania działalności, ekonomii, marketingu, konkurencji rynkowej, popytu, podaży i innych zagadnień związanych z prowadzeniem biznesu.

Opiekunowie uczniów: pani Joanna Kozłowska, pan Paweł Rapacz, oraz pan Paweł Dudczyk uzyskali Certyfikaty Trenerów Branżowych Symulacji Biznesowych Revas.

Skip to content