Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Rozwój CKZ w powiecie limanowskim – kursy

Rozwój CKZ w powiecie limanowskim – kursy

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Rozwój CKZ w powiecie limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Prowadzone  są szkolenia dla uczniów techników rozwijające umiejętności oraz poszerzające wiedzę. Dzięki nim uczniowie nabywają nowych umiejętności pomocnych w dalszym kształceniu oraz przyszłości zawodowej.

Jednym z kursów organizowanych w bieżącym roku szkolnym był kurs rysunku odręcznego prowadzony przez panią Joannę Kozłowską.

W galerii przedstawiamy efekty pracy uczestników kursu.

Skip to content