Europa To My – Ruszył projekt #MłodziMalopolanie.EU

Europa To My – Ruszył projekt #MłodziMalopolanie.EU

Jak będzie wyglądać Małopolska za 10 lat? Jakie będą efekty wdrażania Funduszy Europejskich? Jakie są oczekiwania młodzieży wobec podziału środków unijnych? – na te pytania, wraz z uczniami małopolskich szkół, szukać będą odpowiedzi nasze uczennice technikum hotelarskiego.

W ramach projektu: #MłodziMałopolanie.EU zaplanowanych jest 5 spotkań, podczas których omawiane będą tematy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej i związanych z nią wartości, przedstawione zostaną także przykłady inwestycji, które już zostały zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim oraz poruszana będzie tematyka związana z ekologią, Zielonym Europejskim Ładem oraz edukacją i tematyką społeczną.

Projekt: #MłodziMałopolanie.EU  pokazać ma, jak młodzi ludzie postrzegają Fundusze Europejskie w Małopolsce, efekty ich wykorzystania, a przede wszystkim oczekiwania wobec podziału kolejnych środków.

Uczestnikami projektu są uczniowie 18 szkół ponadpodstawowych z całej Małopolski, którzy w ramach stworzonej platformy mają okazję do wzajemnej inspiracji i wymiany poglądów, oraz pomysłów związanych ze swoją przyszłością. Naszą szkołę reprezentują: Katarzyna Bajor i Alicja Bednarek z technikum hotelarskiego.

Z uczestnikami spotkał się  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.W wydarzeniu uczestniczył również dr Michał Rynkowski z Komisji Europejskiej, który przybliżył słuchaczom historię Unii Europejskiej.

Podczas pierwszego spotkania młodzi ludzie rozmawiali m.in.: o prawach człowieka, prawach państw członkowskich Unii Europejskiej oraz o zasadach Komisji Europejskiej .

Zaplanowano już kolejne spotkania młodzieży, podczas których uczestnicy projektu będą pogłębiać swoja wiedzę na temat Unii Europejskiej.

Skip to content