XXXIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

XXXIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

29 lutego odbyła się XXXIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Do finału zostało zakwalifikowanych troje uczniów technikum budowlanego: Adriana Dąbrowska – kl. IVT1, Karolina Hutek – kl. IVT2 oraz Piotr Chlipała – kl. IIIT2.

Z uwagi na trwający stan pandemii zawody centralne zostały odwołane, a uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia olimpiady otrzymali tytuł finalisty. W tym roku nie wyłaniano laureatów.

Tytuł finalisty gwarantuje uczniom prawo do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego na studia na uczelniach technicznych (na podstawie uchwał senatów uczelni) oraz prawo do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do konkursu uczniów przygotowywały p. Danuta Buszek – Wrona oraz p. Marta Wrona.

Finalistom serdecznie gratulujemy.

Skip to content