Egzamin maturalny – informacje.

Egzamin maturalny – informacje.

 

Na stornie internetowej naszej szkoły oraz na stronach CKE, OKE i MEN znajdują się informacje dotyczące zasad zachowania się przed, w trakcie i po egzaminie. Ponadto za pomocą e-dziennika zdający otrzymali informacje o zasadach bezpieczeństwa, plan i harmonogram wejść na egzamin maturalny, procedury organizowania i przeprowadzania egzaminów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek w związku z COVID-19 w Zespole Szkół Nr 1 i m. Józefa Piłsudskiego w Limanowej w 2020 r.
Bardzo proszę wszystkich, by pamiętali o:
– właściwym i stosownym stroju egzaminacyjnym z uwzględnieniem warunków pogodowych oraz konieczności wietrzenia sal,
– nie wnoszeniu urządzeń telekomunikacyjnych
Ponadto w sali egzaminacyjnej zostanie Wam udzielony instruktaż na temat korzystania ze słowników oraz zasad opuszczania sali.
Należy bezwzględnie przestrzegać przekazanych informacji, by nie doprowadzić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się epidemii.