Egzamin maturalny – informacje.

Egzamin maturalny – informacje.

 

Na stornie internetowej naszej szkoły oraz na stronach CKE, OKE i MEN znajdują się informacje dotyczące zasad zachowania się przed, w trakcie i po egzaminie. Ponadto za pomocą e-dziennika zdający otrzymali informacje o zasadach bezpieczeństwa, plan i harmonogram wejść na egzamin maturalny, procedury organizowania i przeprowadzania egzaminów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek w związku z COVID-19 w Zespole Szkół Nr 1 i m. Józefa Piłsudskiego w Limanowej w 2020 r.
Bardzo proszę wszystkich, by pamiętali o:
– właściwym i stosownym stroju egzaminacyjnym z uwzględnieniem warunków pogodowych oraz konieczności wietrzenia sal,
– nie wnoszeniu urządzeń telekomunikacyjnych
Ponadto w sali egzaminacyjnej zostanie Wam udzielony instruktaż na temat korzystania ze słowników oraz zasad opuszczania sali.
Należy bezwzględnie przestrzegać przekazanych informacji, by nie doprowadzić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się epidemii.  

Skip to content