Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – wkrótce poznamy nowe terminy

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 –  wkrótce poznamy nowe terminy

Minister Edukacji Narodowej ustali  harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany  do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

 

UWAGA!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.
  • listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

   

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza  następujące zmiany:

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół, termin, o którym mowa odpowiednio w:

 1) art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 5 dni;

 2) art. 158 ust. 6–9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 3 dni.

 W roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego, o którym mowa w art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, na rok szkolny 2020/2021, odpowiednio do klas I, klas wstępnych lub semestrów pierwszych klas I publicznych szkół.

O  innych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Skip to content