Projekt „Zdalna szkoła”

Projekt „Zdalna szkoła”

 

Projekt „Zdalna szkoła” już działa

Zamknięcie szkół spowodowane pandemią koronawirusa wymusiło nowy sposób prowadzenia zajęć lekcyjnych. Zamiast w salach szkolnych dzieci i nauczyciele zasiadają przed ekranami monitorów, aby realizować program nauczania, zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

W celu umożliwienia i ułatwienia zdalnej edukacji Starostwo Powiatowe w Limanowej przystąpiło  do projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i pozyskało dofinansowanie na zakup odpowiedniego sprzętu. Laptopy te w ostatnim czasie zostały wypożyczone uczniom i nauczycielom naszej szkoły.

Projekt „Zdalna Szkoła” został wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Skip to content