Sapere Aude!

Sapere Aude!

28 lutego 2020r.  w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Orkana odbyła się gala finałowa I Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego ,,Sapere Aude!”

Dziesięcioro uczniów IV LO z naszej szkoły odważyło się być mądrymi i zmierzyło się  z trudnymi  pytaniami filozoficznymi. Podane ku przemyśleniom problemy to:

– co to znaczy poznać samego siebie?

– na czym polega szczególna relacja między wiarą a rozumem?

– szczęście – co to takiego?

– czy dziś potrzebujemy jeszcze przyjaźni?

Inspiracją dla autorów wyrażających swe myśli w formie esejów, prac literackich ( wierszy) i plakatów były ,,Wyznania” świętego Augustyna, ,,Etyka Nikomachejska” Arystotelesa i encyklika Jana Pawła II ,,Fides et ratio”. 

Organizatorami konkursu było I LO w Limanowej, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. Patronat  nad konkursem objęli: Urszula Nowogórska – poseł na Sejm RP, Mieczysław Uryga – starosta Powiatu Limanowskiego. Organizatorzy jak i patroni konkursu ufundowali też nagrody dla zwycięzców i uczestników.

Uczniowie naszej szkoły mogą pochwalić się niemałym sukcesem. Wśród nagrodzonych prac znalazły się wypowiedzi w trzech kategoriach: eseju, pracy literackiej i plakatu. 

Tymi, którzy odważyli się być mądrymi i zostali docenieni, są:

Zuzanna Jasica z klasy 2 P- II miejsce w kategorii esej

Aleksandra Palki z klasy 2 P- wyróżnienie w kategorii esej

Weronika Guzik z klasy 1 Mp- III miejsce w kategorii praca literacka

Emilia Biros z klasy 1 Mp- III miejsce w kategorii praca literacka

Julia Dudek z klasy 1 Pp- III miejsce w kategorii plakat

Do konkursu zachęciły uczniów s. Joanna Nowińska i pani Alicja Cichorz.

Gratulujemy odwagi, wrażliwości i woli refleksji nad problemami, które niezmiennie nurtują ludzi od stuleci, a nie ma na nie łatwych odpowiedzi. 

Galę uświetnił wykład ks. prof. dr hab. Władysława Zuziaka – kierownika katedry Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ,,Czy filozofia jest potrzebna w życiu człowieka”?

Myślimy, że to pytanie zainspiruje w przyszłym roku kolejnych uczestników tego konkursu.

Skip to content