Projekt “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”.

Projekt “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”.

Z  okazji beatyfikacji Patrona IV Liceum Ogólnokształcącego serdecznie zapraszamy chętnych uczniów Zespołu Szkół Nr 1  do udziału w projekcie “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”, organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Projekt skierowany jest do szkół i placówek noszących imię Prymasa Tysiąclecia. Celem zadania jest kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie wartości, którym wierny był Kardynał Stefan Wyszyński oraz upowszechnianie wiedzy o historii Polski
i dziedzictwie narodowym.

Prymas Wyszyński, wielki patriota i charyzmatyczny duchowny, niósł
w swoim przesłaniu naukę o najwyższych wartościach moralnych, etycznych
i społecznych. Podczas swoich pielgrzymek po różnych regionach Polski pozostawił
w pamięci wiernych wspomnienia i pamiątki, które do dziś są świadectwem Jego żywej obecności. Przypominał Polakom o poszanowaniu godności i praw człowieka, prawie do wolności, do pracy i prawie do zrzeszania się. W swojej myśli społecznej wiele miejsca poświęcił sprawom związanym z narodem, miejscem pracy w życiu człowieka, rolą kobiety we współczesnym społeczeństwie i znaczeniem rodziny.

Projekt “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary” polega na realizacji 5 z 10 zaproponowanych zadań, z których jedno jest obowiązkowe.

DO REALIZACJI WYBRANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 1. 1. „Dziękuję Ci, Prymasie”  – list otwarty lub wiersz uczniowski.                   
   Listy, wiersze w formie papierowej. 
 2. Konkurs plastyczny pt. „ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”.
  Prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła,
  klasa, opiekun.
 3. Wykonanie plakatów z cytatami  Kardynała Stefana Wyszyńskiego pogrupowanych wg tematów:
  a) Ojczyzna, naród, patriotyzm;
  b) rodzina, dom, człowiek.
  – uczniowie wyszukują cytaty tematycznie związane z zadaniem,
      –  prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor,
          szkoła, klasa, opiekun.
 4. Opracowanie wzoru certyfikatu przyznawanego szkole za udział w projekcie
  upamiętniającym beatyfikację Patrona.

      Wzór certyfikatu w formacie A3, technika dowolna.
      – uczniowie opracowują wzór certyfikatu związanego tematycznie z beatyfikacją   
         Prymasa Wyszyńskiego i realizowanym projektem, 
      – uhonorowanie najlepszego pomysłu jako wzoru pamiątkowego certyfikatu
         wręczanego szkołom.
 5. Zaprojektowanie znaczka pocztowego upamiętniającego uroczystość beatyfikacji.
  ZADANIE OBOWIĄZKOWE
  Praca plastyczna w formacie A4, technika dowolna. 
     – wykonanie przez uczniów projektu znaczka pocztowego.

Kryteria oceny prac:

 • oryginalna, atrakcyjna forma przekazu,
 • bogactwo i różnorodność działań i treści,
 • nowatorska, kreatywna realizacja działania,
 • wyraz artystyczny.

 UWAGA: Szkoła wybiera i przesyła tylko jedno, ocenione przez siebie jako najlepsze, z każdego z 5 zrealizowanych zadań (w tym obowiązkowe). 

Terminy realizacji projektu:

31.03.2020 – 30.04.2020 – przesyłanie zrealizowanych zadań przez uczestników projektu do Stowarzyszenia w formie elektronicznej lub tradycyjnej.

25.05.2020 – ogłoszenie laureatów.

13.06.2020 – uroczyste spotkanie podsumowujące projekt i wręczenie nagród
w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

Zainteresowanych, kreatywnych, utalentowanych uczniów prosimy
o przedłożenie prac konkursowych nauczycielom języka polskiego, historii, wiedzy
o kulturze, informatyki, katechetom, paniom pracującym w bibliotece szkolnej
w terminie do 20 kwietnia 2020r.

Szczegółowych informacji na temat realizacji projektu udzielają koordynatorzy:
z-ca dyrektora p. Małgorzata Golonka, s. Joanna Nowińska, p. Małgorzata Wątroba
i p. Stanisław Dębski.

Regulamin projektu oraz Karta zgłoszenia do konkursu z KLAUZULĄ RODO znajdują się na stronie: https://poznajprymasatysiaclecia.pl/

 

Skip to content