Kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość

Szanowni Rodzice, Uczniowie.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 – w dniach 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia będzie prowadzone nauczanie zdalne.

Czas, w którym jesteśmy wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do poniższych informacji.

Podstawowym narzędziem komunikacji nauczycieli z uczniami, rodzicami jest dziennik elektroniczny.

Każdego dnia do uczniów będą przesyłane wiadomości poprzez dziennik UONET +  z poszczególnych przedmiotów według planu lekcji.

W ten sposób będą realizowane  treści z podstawy programowej.

Uczeń ma za zadanie codziennie zalogować się na konto ucznia w dzienniku, przeczytać wytyczne nauczycieli i wykonać polecenia.  W przypadku pytań, wątpliwości, niezrozumienia polecenia itp., prosimy kontaktować się za pośrednictwem dziennika z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Ważne jest odpowiednie zaplanowanie pracy, tak aby systematycznie i terminowo realizować swoje zadania i obowiązki. Liczymy na Wasze odpowiedzialne zachowanie i zobowiązujemy do nauki.

Zachęcamy również  do korzystania ze stron proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej np.:  www.epodręczniki.pl https://wolnelektury.pl/, www.gov.pl/zdalnelekcje, lektury.gov.pl, strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych  w programach publicznej telewizji, radiofonii i innych… .

Pamiętajmy o właściwych warunkach nauki zgodnej z higieną pracy umysłowej: odpowiedniej diecie, odpoczynku, zajęciach ruchowych.

Pracując z komputerem starajmy się zachować podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu:  korzystaniu z wiarygodnych źródeł informacji, ochronie swojej prywatność w sieci, zabezpieczeniu haseł dostępu, zainstalowaniu programu antywirusowego oraz stosowaniu i aktualizacji już dostępnych oprogramowań.

O wszelkich zmianach związanych ze zdalnym nauczaniem będziemy na bieżąco Państwa informować.

Skip to content