Spotkanie z historykiem

Spotkanie z historykiem

W minionym tygodniu naszą szkołę odwiedził jej absolwent pan Tomasz Lis – doktor nauk historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz stypendysta uniwersytetów w Sarajewie  i w Splicie, a także autor kilkunastu artykułów i  rozdziałów w monografiach naukowych oraz jednej monografii książkowej.

Dr Tomasz Lis zajmuje się głównie historią Półwyspu Bałkańskiego, edytorstwem źródłowym, a także historią Sądecczyzny  i Limanowszczyzny.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu na temat warsztatu pracy historyka oraz sposobu gromadzenia informacji do prac naukowych.

Spotkanie zorganizował pan mgr Leszek Mordarski.

Skip to content