Odpowiedzialni za siebie i innych

Odpowiedzialni za siebie i innych

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na edukację związaną z bezpieczeństwem młodzieży. 

W ramach działań wychowawczo- profilaktycznych szkoła utrzymuje stalą współpracę z Policją. Mając na celu przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, jak co roku, w październiku organizowane są dla uczniów klas pierwszych spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. Zajęcia warsztatowe dotyczą poszerzenia wiedzy na temat odpowiedzialności karnej i prawnej wobec niezgodnych z zasadami współżycia społecznego zachowań młodzieży szkolnej.

W zajęciach w sumie weźmie udział 21 klas pierwszych.

Podczas spotkań policjanci wyjaśniają,  kim jest osoba nieletnia, jaka jest różnica pomiędzy przestępstwem, a wykroczeniem oraz uświadamiają młodzieży konsekwencje prawne, wynikające z popełnienia tych czynów.  Przewodnią myślą warsztatów, połączonych z prezentacją multimedialną, jest  odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole. Głównym celem spotkań jest zapoznanie  młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości. Policjanci uświadamiają młodzież o grożącym im niebezpieczeństwu, związanym z narkomanią, piciem alkoholu, paleniem papierosów, w tym również e-papierosów i przemocą w rodzinie. Pouczają o odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, za wymuszenia i rozboje, za niszczenie mienia publicznego i społecznego, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie.

            Zagadnienia podejmowane podczas spotkań cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Świadczą o tym liczne zapytania kierowane do funkcjonariuszy policji.

Uważamy, że zajęcia profilaktyczne w dużym stopniu mogą przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród młodzieży szkolnej.  Poruszany temat odpowiedzialności za swoje czyny może stanowić  impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka.

Jako pedagodzy  mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole, jak i poza placówką.

Pedagodzy szkolni

Skip to content