REKRUTACJA – WAŻNE INFORMACJE

REKRUTACJA – WAŻNE INFORMACJE

REKRUTACJA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Rekrutacja odbywa się w salach na parterze:
kandydaci po szkole podstawowej – biblioteka
kandydaci po gimnazjum – sala 51

Kandydaci przynoszą świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

21 czerwca 2019 (piątek) 7:00 – 15:00
24 czerwca 2019 (poniedziałek)  7:00 – 15:00
25 czerwca 2019 (wtorek) 7:00 – 15:00

Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 czerwca 2019 (piątek) 12:00 – tablica ogłoszeń w budynku szkoły.

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do naszej szkoły i do szkoły która nie jest w systemie rekrutacji elektronicznej powiadom nas o tym aby nie blokować miejsca.  

OBOWIĄZKOWO

od 28 czerwca 2019 r. od godz. 12:00 do dnia 09 lipca 2019 r. do godz. 15:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie kompletu dokumentów (jeżeli nie zostały złożone we wcześniejszym terminie):

  • oryginał  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub zaświadczenia
    o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • dokumentację medyczną (kartę zdrowia)
  • dwie fotografie
  • kartę informacyjną
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w danym typie Technikum czy Branżowej Szkole I stopnia
  • w przypadku kandydatów z różnymi schorzeniami schorzeniami orzeczenie poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

Godziny przyjęć w/w dokumentacji:

28 czerwca 2019 (piątek) 12:00 – 15:00
1 lipca 2019 (poniedziałek) 8:00 – 15:00
2 lipca 2019 (wtorek) 8:00 – 15:00
3 lipca 2019 (środa) 8:00 – 15:00
4 lipca 2019 (czwartek) 8:00 – 15:00
5 lipca 2019 (piątek) 8:00 – 15:00
8 lipca 2019 (poniedziałek) 8:00 – 15:00
9 lipca 2019 (wtorek) 8:00 – 15:00

Niezbędnych informacji możesz uzyskać pod nr telefonu 18 33 71 760