Znak Jakości Szkoły 2019

Znak Jakości Szkoły 2019
Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej jest wśród 500  najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł “Srebrnej  Szkoły 2019”.

Nasze technikum zajęło 132 miejsce w Polsce w Rankingu Perspektywy (spośród 1731 analizowanych szkół). Główne kryteria brane pod uwagę : wyniki matur, wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,  liczba laureatów, finalistów olimpiad centralnych. Codziennie podejmujemy starania, aby młodzież jak najlepiej przygotować nie tylko do egzaminów zewnętrznych, olimpiad, konkursów ale również do  radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych oraz zawodowych. Przyznanie srebrnej tarczy jest dla nas  wyróżnieniem i motywacją do dalszej pracy.

Skip to content