Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Bezpieczne ferie – List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji

Bezpieczne ferie – List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji

Szanowni Rodzice, opiekunowie uczniów.

W naszym województwie rozpoczęliśmy ferie zimowe, czas zasłużonego wypoczynku dla młodzieży. Ważne, by wyjazdy na obozy i zimowiska przebiegały w bezpiecznych i komfortowych warunkach, a młodzi ludzie byli świadomi potencjalnych zagrożeń. Główny Inspektor Sanitarny oraz Komendant Główny Policji skierowali do rodziców i opiekunów lis dotyczący tego zagadnienia, który zamieszczamy poniżej.

Na stronie internetowej ministerstwa zamieszczone są również rekomendacje dotyczące wyboru konkretnej formy wypoczynku oraz odnośniki do najważniejszych portali internetowych poświęconych zimowemu wypoczynkowi. Z kolei na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku.  

– Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora i bezpieczeństwo uczestników – zaznaczyła minister edukacji. 

List_Głównego_Inspektora_Sanitarnego_i_Komendanta_Głównego_Policji_do_rodziców

Skip to content