Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty dla pani Danuty Buszek-Wrony

Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty dla pani Danuty Buszek-Wrony

Pani Danuta Buszek – Wrona jako nauczyciel zajęć edukacyjnych zawodowych w zawodzie technik budownictwa za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała 25 października Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty. Jest to duże wyróżnienie dla naszej szkoły.

Pani Buszek-Wrona corocznie przygotowuje młodzież do udziału w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, a jej uczniowie kwalifikują się do zawodów okręgowych i centralnych, uzyskując tytuły finalistów i laureatów. 

W latach szkolnych 2001 do 2018 aż 40 jej uczniów było laureatami tej olimpiady, a 10 – finalistami.

Przez wiele lat przewodniczyła sekcji przedmiotów budowlanych.

Dzięki jej pracy i staraniom w 2011 roku nasze technikum budowlane zostało Liderem Edukacji Zawodowej, zajmując I miejsce w kraju w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Szkoła zawodowa – szkołą pozytywnego wyboru”. O tytuł rywalizowało 212 szkół z całej Polski. Nagrodą było wyposażenie nowoczesnych pracowni – komputerowej i językowej.  Obie pracownie otrzymały po 16 stanowisk komputerowych.

W 2016 roku w rankingu „Perspektywy” nasze technikum otrzymało srebrny znak jakości, a dwa lata później – złoty znak jakości.

Pani Buszek – Wrona współpracuje także z absolwentami technikum budowlanego, którzy dziś są właścicielami, czy też  dyrektorami firm budowlanych. 

Gratulujemy otrzymanej nagrody i życzymy dalszej wytrwałej, efektywnej pracy oraz kolejnych sukcesów.

Skip to content