Limanowska Akademia Młodego Technika

Limanowska Akademia Młodego Technika

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży stojącej przed wyborem nowej szkoły, zaprasza uczniów klas III gimnazjum oraz klas VIII szkoły podstawowej, zainteresowanych kształceniem zawodowym w technikum lub branżowej szkole I stopnia, do udziału w warsztatach pt. Limanowska Akademia Młodego Technika.  

Warsztaty odbędą się 19.12.2018 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego,
ul. Piłsudskiego 81 w Limanowej o godz. 12.00. Udział w nich pomoże uczniom
w wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia oraz poszerzy ich zainteresowania zawodowe
z danej branży.

Dokonując zgłoszenia uczestników należy wziąć pod uwagę następującą procedurę rekrutacyjną:

 • szkoła może wytypować po jednej osobie z klasy do każdej branży

                        (1 osoba x 7 branż = maksymalnie 7 osób z klasy),

 • wychowawca/opiekun wysyła kartę zgłoszenia,
 • koordynator projektu (Grzegorz Wrona – ZS Nr 1) potwierdza listę zakwalifikowanych osób.

Warunki uczestnictwa:

 • zakwalifikowany uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  i upublicznienie wizerunku,
 • uczestnik warsztatów dostarcza zgodę na przetwarzanie danych osobowych najpóźniej
  w dniu warsztatów (wzór do pobrania na stronie zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl
  w zakładce Limanowska Akademia Młodego Technika).

     Uwaga!

Zajęcia prowadzone są w pracowniach kształcenia zawodowego, które muszą spełniać odpowiednie normy i przepisy BHP, dlatego też ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Program warsztatów

Zgłoszenia uczniów należy dokonywać drogą elektroniczną na adres e-mail: lamt.zsnr1@gmail.com przesyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową do dnia 07.12.2018r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl w zakładce Limanowska Akademia Młodego Technika oraz u nauczyciela ZS Nr 1 w Limanowej pana mgr. inż. Grzegorza Wrony – tel. 604 689 806 lub mailowo – adres j.w.

Uprzejmie prosimy o zainteresowanie młodzieży kończącej naukę w Państwa Szkole powyższymi warsztatami.

karta zgłoszenia

klauzua RODO

zgoda na przetwarzanie wizerunku

Skip to content