Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Budżet obywatelski – głosowanie do 5 października

Budżet obywatelski – głosowanie do 5 października

Informujemy, że ramach III Edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono projekt po nazwą „Bezpieczny Powiat Limanowski”. Projekt ten zakłada  podjęcie szeregu działań mających za zadanie  zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Limanowskiego. W ramach projektu planowane jest zorganizowanie szkoleń i prelekcji dla dzieci, młodzieży, nauczycieli szkół Powiatu Limanowskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpiecznych zachowań na drogach wojewódzkich.

Każda osoba, która ukończyła 16 lat i mieszka w subregionie może oddać 1 głos na ww. zadanie w terminie do 5 października 2018r. Karty do głosowania są dostępne w sekretariacie szkoły oraz u Pani Pedagog  w budynku A i B.

Zachęcamy do głosowania.

Skip to content