Podejmij wyzwanie…

Podejmij wyzwanie…

Nasza szkoła przystąpiła do akcji pod nazwą PODEJMIJ WYZWANIE CZYTELNICZE – 100 KSIĄŻEK NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI organizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu

Ideą akcji jest uczczenie tej ważnej  rocznicy poprzez zjednoczenie całej społeczności szkolnej  (nauczyciele, wychowawcy, uczniowie, rodzice, pozostali pracownicy szkoły) wokół wspólnego celu, jakim jest czytanie książek jako przejaw wolności, niezależności, szacunku dla słowa i myśli ludzkiej utrwalonej w książce, ale też zdobywania wiedzy dla własnego rozwoju.

100 lat temu ważne dla naszej Ojczyzny było odrodzenie państwowości, języka, kultury narodowej, której jednym ze źródeł jest książka. Kształcenie nauczycieli oraz wychowanie nowych pokoleń w duchu patriotyzmu, szacunku dla języka polskiego, kultury i tradycji to jeden z filarów państwowości. W tym czasie  powstawały także pierwsze biblioteki nauczycielskie – z których wywodzą się obecne biblioteki pedagogiczne – jako zaplecze intelektualne dla kadr oświatowych.

Wyzwanie czytelnicze 100 KSIĄŻEK NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI polega na wypożyczeniu  ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu filia w Limanowej (ul. Witosa 5) i przeczytaniu 100 książek przez społeczność naszej szkoły  w okresie od 1 września do końca 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy do wypożyczania książek z zaprzyjaźnionej Biblioteki Pedagogicznej
 w Limanowej (budynek B).

Skip to content