Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szk. 2018-2019

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szk. 2018-2019

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Rok 2018

  • 19.09.2018 Spotkanie z rodzicami klas I – spotkanie z dyrekcją, wychowawcami, wybór rad oddziałowych.
  • 20.09.2018 Spotkanie z rodzicami uczniów klas II, III, IV – spotkanie z wychowawcami, wybór rad oddziałowych.
  • 22.11.2018 Spotkanie z rodzicami, wywiadówka śródokresowa, poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  i przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Rok 2019

  • 04.01.2019 Spotkanie z rodzicami- wywiadówka na koniec I okresu.
  • 22.03.2019 Spotkanie z  rodzicami klas III LO i  IV Technikum, poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i z zachowania.
  • 16.05.2019 Spotkanie z rodzicami, poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i z  zachowania.

Szczegółowe harmonogramy będą zamieszczanie w bieżących informacjach, ogłoszeniach.

Skip to content