Warsztaty dziennikarskie na Uniwersytecie Papieskim

Warsztaty dziennikarskie na Uniwersytecie Papieskim

W październiku 2017 r. nasza szkoła podpisała umowę z Katedrą Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Społecznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, umożliwiającą uczniom korzystanie z warsztatów dziennikarskich.

Pierwsze odbyły się w dniach 8-9 stycznia 2018 r. Kolejno uczestniczyli w nich uczniowie kl 1P i 2P oraz 13 osób z kl 3P. Pierwsza edycja składała się z wykładu dotyczącego komunikacji społecznej, przeprowadzonego kolejno przez Panią dr Katarzynę Drąg i Panią dr Klaudię Cymanow oraz zapoznania ze studium telewizyjnym, radiowym oraz nowymi mediami. Jedną z grup po studium TV oprowadzała Pani dr Paulina Guzik, znana nam wszystkim z programu Między niebem a ziemią. Uczniowie pracowali za każdym razem w dwóch grupach, pod opieką P. Marii Michury, P. Agaty Ziemby i siostry Joanny Nowińskiej.

Drugie spotkanie odbyło się 22 marca i odbywało się w ramach  dni otwartych Uczelni, dlatego wzięli w nim udział uczniowie kl. 3P (11 osób), pod opieką Pani Marii Michury.

Trzecie spotkanie – 12 czerwca – miało formę stricte warsztatową i uczestniczyło w nim 29 osób z kl 2P i 10 osób z kl 1P, pod opieką Pani Marii Michury, Pana Adama Liszki i siostry Joanny Nowińskiej. Podzieleni na dwie grupy, zgodnie z losowaniem, jakie w ich imieniu podjęli przewodniczący, spędzili 2 godziny w studiu przygotowując własne materiały medialne, nagrywając je i obrabiając komputerowo. W radiu odbyły się wywiady w ekipach 6-7 osobowych – podjęty został kolejno temat planów wakacyjnych, mundialu i ideału mężczyzny. W studium telewizyjnym natomiast uczniowie zostali podzieleni na zespoły i przygotowywali oraz przedstawili telewizyjny program informacyjny o wydarzeniach na świecie.

Satysfakcji, twórczego zamieszania i śmiechu również nie brakowało.
Oprócz tego uczniowie mogli nauczyć się wielu praktycznych rzeczy jak np. obsługa reżyserki oraz uświadomić sobie w jaki sposób należy przygotowywać się do wystąpień w mediach. Niezwykle ważny był dostęp do wszystkich urządzeń – nikt nie obawiał się ewentualnych zniszczeń, priorytetem było wprowadzenie uczestników w konkretną pracę. Padły też ze strony uczniów propozycje przeprowadzenia kolejnych warsztatów, na których realizację liczymy, ufając, że z czasem spotkamy na Uczelni – jako prowadzących je – absolwentów naszej szkoły, ośmielonych do tej pracy dzięki takim wyjazdom.

Skip to content