Moja przyszłość zawodowa

Moja przyszłość zawodowa

Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej

Odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, doradcami zawodowymi Panią Dorotą Kuczaj, Panią Anną Wajda, Panią Justyną Górka. Tematyka spotkań:

1. Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy.
2. Pośrednictwo pracy.
3. Organizacja szkoleń.
4. Poradnictwo zawodowe.
5. Instrumenty rynku pracy.
6. Prace interwencyjne.
7. Wsparcie zatrudnionych.
8. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)
9. Zawody nadwyżkowe.
10. Zawody deficytowe.
W spotkaniach uczestniczyli uczniowie klas maturalnych technikum hotelarskiego, gastronomicznego, ekonomicznego, weterynaryjnego, budowlanego, klasy liceum ogólnokształcącego i szkoła branżowa. 

Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej

Spotkanie z Romanem Szumilasem – przedsiębiorcą – właścicielem firmy “Szumkop”.
Temat: “Moja przyszłość zawodowa”.
Tematyka dotyczyła  takich umiejętności jak:

1. Rozwój osobisty i zawodowy.
2. Nauka, jak słuchać starszych.
3. Zarządzanie firmą.
4. Dobra organizacja.
5. Solidna, uczciwa praca to tzw. samoreklama.
6. Kultura osobista, człowieczeństwo.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas technikum budowlanego, ekonomicznego. 

Jadwiga Marek

Skip to content