Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

„Różowa wstążeczka” – spotkanie profilaktyczne na temat profilaktyki raka piersi

„Różowa wstążeczka” – spotkanie profilaktyczne na temat profilaktyki raka piersi

W dniu 7 grudnia 2018r. w Naszej szkole odbyło się spotkanie z dziewczętami   pod hasłem „Różowa wstążeczka”.    Prelekcję przedstawiły Panie Iwona Smoleń oraz Pani Zofia Sułkowska konsultantki  AVON – oficjalnego przedstawiciela tej akcji.

 Celem spotkania było zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych i rolę zdrowego stylu życia w zapobieganiu nowotworom.

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji na temat badań profilaktycznych, konieczności ich systematycznego wykonywania, czynników ryzyka, odpowiedzialności za własne zdrowie. Prelekcja została uzupełniona prezentacją techniki samobadania piersi. Uczennice otrzymały broszury i ulotki z zakresu profilaktyki raka piersi oraz zawieszki informujące krok po kroku jak należy wykonywać samobadanie piersi.

Skip to content