Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Otrzymaliśmy certyfikat

Otrzymaliśmy certyfikat

Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

2 października b.r. nasza szkoła otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie przyznany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Certyfikat jest zwieńczeniem 3-letniej pracy i zaangażowania Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia.

W ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie” zespół inicjował, organizował i prowadził różnorodne działania na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia członków społeczności szkolnej oraz promocji zdrowego stylu życia na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. W czerwcu 2017 r. zespół przeprowadził autoewaluację programu, opracował raport z autoewaluacji i przygotował wniosek o nadanie szkole Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat. W tym czasie Zespół Promocji Zdrowia będzie nadal czuwał nad dobrym zdrowiem wszystkich członków naszej szkolnej społeczności. Program „Szkoła Promująca Zdrowie” trwa, gdyż o zdrowie trzeba dbać zawsze i wszędzie.

Szkolny Koordynator Promocji Zdrowia – Danuta Rosiek

Skip to content