Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Rok 2017

  • 22.09.2017  Spotkanie z rodzicami klas I – spotkanie z dyrekcją, wychowawcami, wybór rad oddziałowych.
  • 21.11.2017 Spotkanie z rodzicami- wywiadówka śród-okresowa, poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  i przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Rok 2018

  • 05.01.2018 Spotkanie z rodzicami- wywiadówka na koniec I okresu
  • 22.03.2018 spotkanie z  rodzicami klas III Lo I IV Technikum- poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i z  zachowania
  • 17.05.2018 Spotkanie z rodzicami-poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i z  zachowania.

Szczegółowe harmonogramy będą zamieszczanie w bieżących informacjach, ogłoszeniach.