Wyróżnienie za szczególne zaangażowanie w kampanię ,,Niebieska Wstążka

Wyróżnienie za szczególne zaangażowanie w kampanię ,,Niebieska Wstążka

13 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyła się konferencja pn. „Wychowanie w obliczu współczesnych problemów”, zorganizowana w ramach projektu „Bezpieczny Powiat Limanowski”.
Organizatorami konferencji byli Powiat Limanowski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. Współorganizatorami byli Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Limanowej.

Konferencja poświęcona była szeroko pojętej problematyce zagrożeń XXI wieku związanych z substancjami psychoaktywnymi, cyberprzemocą oraz pojawiającymi się problemami natury egzystencjonalnej i pytaniami o sens życia wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie miało na celu uzyskanie informacji o sposobach skutecznego zapobiegania występowaniu uzależnień od substancji odurzających, Internetu czy gier i technologii komputerowych.

Podczas konferencji wręczone zostały certyfikaty dla instytucji, które wzięły udział w kampanii realizowanej przez Powiat Limanowski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej pn. „Niebieska Wstążka” Kocham! Nie bije! Pomagam!. Natomiast szkoły, które w szczególny sposób wykazały się zaangażowaniem w działania profilaktyczne, edukacyjno-informacyjne prowadzone w celu przeciwdziałania przemocy otrzymały wyróżnienia.

W kampanii wzięło udział 21 szkół i 1 ośrodek pomocy społecznej. Po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami, opisującymi podejmowane w instytucjach działania, komisja przyznała wyróżnienia dla siedmiu szkół, które w szczególny sposób przyczyniły się do szerzenia idei przeciwdziałania przemocy w szkole, rodzinie i otoczeniu poprzez aktywizację dzieci i młodzieży w niestandardowe i innowacyjne działania psychoedukacyjne. Jest nam niezmiernie miło, iż Nasz Zespól Szkół znalazł się w tym zacnym gronie. Statuetkę odebrała Dorota Żelasko- pedagog szkolny, jeden z koordynatorów działań podejmowanych w szkole w ramach kampanii, a także Natalia Biernat przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

Przypominamy, iż kampania pn. „Niebieska Wstążka” Kocham! Nie bije! Pomagam! realizowana była w Zespole Szkół przez cały listopad 2017 roku. Podjęta inicjatywa miała charakter wielowymiarowy i przebiegała w różnych formach.

Podczas szkolnej wywiadówki prowadzona była kampania informacyjna dla rodziców. Przygotowaliśmy stoisko profilaktyczne, a na znak poparcia dla kampanii uczniowie z Samorządu Szkolnego nosili niebieskie wstążeczki. Rozdawali także rodzicom wcześniej przygotowane ulotki informacyjne nt. przeciwdziałania przemocy, form przemocy oraz instytucji w których można uzyskać pomoc. Temat kampanii został poruszony podczas prelekcji dla rodziców przez szkolny radiowęzeł.

Formy działań kampanii informacyjnej dla uczniów były następujące:

* wykonaliśmy gazetkę tematyczną nt. form przemocy oraz instytucji, w których można uzyskać pomoc,

*przygotowaliśmy i rozdawaliśmy ulotki informacyjne dla uczniów,

* wykonaliśmy prezentację multimedialną, która wyświetlana była przez cały listopad na szkolnych telebimach.

* prowadziliśmy kampanię informacyjna przez szkolny radiowęzeł przekazując informacje na temat kampanii PCPR oraz zachęcaliśmy uczniów do włączenia się do działań prowadzonych na terenie szkoły.

* zorganizowaliśmy prelekcje dla uczniów- zaprosiliśmy do szkoły przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, którzy przeprowadzili prelekcje nt:. problemu niewłaściwych zachowań młodzieży, odpowiedzialności karnej i prawnej przemocy rówieśniczej i domowej.

* zorganizowaliśmy spektakl profilaktyczny pt: ,,Odlot” w wykonaniu aktorów teatru ,,Profil” z Krakowa – dotyczący problemu niewłaściwych zachowań młodzieży- profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu. Wszystkim uczestnikom spektaklu rozdano symbol kampanii- Niebieskie wstążeczki.

W ramach podsumowania akcji rozdawaliśmy na terenie szkoły symbol kampanii czyli ,,Niebieskie wstążeczki” zwracając uwagę na problem przemocy- łącznie rozdano 300 wstążeczek.

Koordynatorami szkolnych działań w ramach kampanii byli pedagodzy szkolni Dorota Żelasko oraz Barbara Jabłońska przy współpracy z biblioteką szkolną, Samorządem Uczniowskim, nauczycielami, Komendą Powiatową Policji w Limanowej, teatrem ,,Profil” z Krakowa.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli aktywny udział w kampanii, co zaowocowało otrzymaniem tak prestiżowej statuetki.

Więcej zdjęć – zapraszamy tutaj!

Skip to content