Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Wykłady z biologii

Wykłady z biologii

W dniu 9 listopada 2016 r. uczniowie klas 1C i 2C uczestniczyli w wykładzie pt. „Ochrona przyrody w Polsce”, natomiast uczniowie klas: 3C i 4G3/W wzięli udział w wykładzie pt.: “Oddziaływania wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe” – w ramach lekcji biologii. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią dr Małgorzatę Wesołowską z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Na wstępie uczniom zostały przedstawione: baza dydaktyczna, kierunki i specjalizacje PPWSZ w Nowym Targu. Był to istotny punkt spotkania, ponieważ uczelnia ta może okazać się przyszłym miejscem studiów dla uczniów z naszej szkoły.

We właściwej części wykładów przyszli absolwenci uzyskali wiedzę teoretyczną, wzbogacając swoją wiedzę biologiczną o różne przykłady i ciekawostki. Wykłady były również ciekawą alternatywą w przygotowaniach do matury, szczególnie dla uczniów zdających tegoroczny egzamin dojrzałości z biologii na poziomie rozszerzonym.

Według opinii uczestników spotkania, zajęcia były przeprowadzone w interesujący sposób, tematyka wykładu została przekazana bardzo profesjonalnie.

Organizatorem cyklu wykładów była nasza nauczycielka biologii mgr Agnieszka Sułkowska.

Skip to content